Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Вчитися ніколи не пізно

Білгорайська Агенція Регіонального Розвитку S.A. з січня 2024 року розпочинає
реалізацію проекту під назвою «Вчитися ніколи не пізно» в межах програми
#FunduszeUE Європейського Фонду для Люблінського воєводства 2021-2027 на кошти Європейського Соціального Фонду Плюс

Реалізація проекту спрямована на підтримку навчання впродовж всього життя, зокрема надання гнучких можливостей для підвищення та зміни кваліфікації для кожного, беручі до уваги навички в підприємництві та цифрових навиків, кращого передбачення змін і попиту на нові навички чи професії потрібні на ринку праці, сприяння та підтримка кар'єрних змін та професійної мобільності.

 

 

Термін реалізації проекту: з 1 січня 2024 року. до 31 грудня 2025 року

 

файли  

Учасники:

Проект підтримує лише дорослих, які відповідають усім наведеним нижче вимогам:

1. працюють, проживають або перебувають у Люблінському воєводстві в

в рамах положень Цивільного кодексу,

2. мають базові навички (розуміння та створення інформації, розуміння

математики, цифрові навички), що відповідає не вище ніж 3 рівень стосовно Рівня Польської Рамки Кваліфікацій (без закінчення середньої школи або без вищої освіти) незалежно від освіти та статусу зайнятості

3. заявили з власної ініціативи про бажання вдосконалювати та доповнювати свої навички та компетенції.

Цільовою групою буде 48 осіб (25Жінки/23Чоловіки), в тому числі:

- 50%, тобто 24 особи (Ж/Ч) - люди похилого віку та/або люди з низькою кваліфікацією/або особи з обмеженими можливостями (4 особи. з них 2Ж/2Ч),

- 30%, тобто 15 осіб (11Ж/4Ч) - дорослі, які користуються тимчасовим захистом у Польщі у зв'язку з рішенням Ради ЄС про наявність масового припливу переміщених осіб з України.

 

Рекрутація

Відповідність основним критеріям долучання до участі в проекті – 1 бал

Перевага особам із зазначеним нижче статусом:

1. Люди 60+ – 1 бал

2. Особи з низькою кваліфікацією – 1 бал

3. Інваліди – 1 бал

4. Переселенці з України – 2 бали

В результаті набору ви зможете отримати максимум 6 балів.

 

Підтримка:

У рамках проекту Бенефіціар реалізує триетапний шлях підтримки для:

кожного з учасників проекту, в тому числі:

1. індивідуальна діагностика (оцінка) кваліфікації 48 осіб х 2 години.

2. адаптована та гнучка пропозиція навчання, яка відповідає результатам перевірки навичок

3. перевірка набутих навичок. (48 іспитів)

Навчання планується в 6 групах тривалістю 78 годин кожна:

І група: 01.02.2024–31.03.2024 (8 осіб)

ІІ група: 06.01.2024 – 31.07.2024 (8 осіб)

ІІІ група: 01.10.2024–30.11.2024 (8 осіб)

IV група: 01.02.2025–31.03.2025 (8 осіб)

V група: 01.05.2025–30.06.2025 (8 осіб)

VІ група: 01.10.2025 – 30.11.2025 (8 осіб)

 

Програма навчання «Цифрові компетентності (навички)» (78 годин)

1. Базові навички роботи з комп’ютером, включаючи обробку тексту – 18 год.

2. Основи роботи та безпеки в мережі – 6 год.

3. Робота з електронними таблицями 18 год

4. Спілкування через Інтернет – 12 год.

5. Електронні послуги – 12 год

6. Підготовка резюме (CV) та супровідного листа – 6 год.

7. Основи фотографії та редагування фотографій – 6 год.

 

3. Перевірка набутих навичок (48 іспитів)

Проект сприятиме збільшенню кількості дорослих, які отримають кваліфікацію

або набудуть навички, адекватні вимогам регіонального та національного ринку праці.

 

Вартість проекту: 301 526,10 злотих.

Вартість внеску з Європейських фондів #FunduszeEuropejskie: 281 093,22 злотих.

 

Детальну інформацію надаємо в проектному офісі:

Biłgoraj Regional Development Agency S.A.

вулиця Костюшко 65, другий поверх кімната 8; тел. 0048 501 469 025,

e-mail: biuro@barr.org.pl; www.barr.org.pl

 

Запрошуємо!

файли:            ^