Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Fundusz Pożyczkowy

Fundusz Pożyczkowy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

startup-593341_1280

Pożyczka na rozwój TURYSTYKI. (nabór aktywny)

zobacz więcej

 

Pożyczka OZE w gospodarce. (nabór aktywny)

zobacz więcej

 

Pożyczka rozwojowa i rozwojowa z umorzeniem. (nabór aktywny)
Program FELU 2021-2027

zobacz więcej

 

Pożyczka inwestycyjna (nabór zakończony)

archiwum

Pożyczka inwestycyjno - obrotowa (nabór zakończony)

archiwum

Pożyczka dla firm dotkniętych skutkami COVID-19 lub wojny Rosji z Ukrainą (nabór zakończony)

archiwum

 

O Funduszu

Fundusz Pożyczkowy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. powstał w 2002 r. Głównym celem działania Funduszu Pożyczkowego jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz promowanie przedsiębiorczości wśród osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Fundusz stwarza szanse na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej w sytuacji, w której specyfika i rodzaj przedsięwzięcia uniemożliwiają pozyskanie środków z innych instytucji finansowych. Cel realizowany jest poprzez udzielanie pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w szczególnośći z terenu województwa lubelskiego.

Od początku funkcjonowania Fundusz Pożyczkowy BARR S.A. udzielił 1 083 pożyczek na kwotę 127 571 650 zł (stan na 31.12.2020r.)

Od listopada 2009 r. Fundusz Pożyczkowy BARR S.A. realizuje projekt pn. „Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Kwota wsparcia wynosi 12 525 000 zł. Głównym celem projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom z województwa lubelskiego (ze szczególnym uwzględnieniem powiatu biłgorajskiego, janowskiego, zamojskiego i tomaszowskiego) dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych.

W dniu 14.12.2012 r. BARR S.A. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (instytucja pośrednicząca) umowę o dofinansowanie projektu pn. „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej. Wartość udzielonego wsparcia w ramach projektu – 4 000 000 zł.

Od października 2017r. Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jest Pośrednikiem Finansowym udzielającym niskooprocentowanych pożyczek unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. BARR S.A. wdraża tzw. "Instrument Finansowy Pożyczka mała oraz Pożyczka duża" w ramach projektu Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego. Łączna kwota środków pozyskanych przez BARR S.A. wynosi 75 000 000 zł. Środki z Projektu przeznaczone są na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców realizujących inwestycję na terenie województwa lubelskiego.

Od kwietnia 2018 r. Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest jedynym podmiotem na terenie województwa lubelskiego, który udziela mikropożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Środki na ten instrument pochodzą ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 i mogą być skierowane do osób powyżej 30 roku życia i pozostających bez pracy, którzy zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego. Łączna kwota środków, którymi dysponuje BARR S.A. na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wynosi 3 759 225,09 zł.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG


Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 453 679 432, +48 501 469 106, +48 501 471 378, + 48 511 136 822, +48 605 253 388, + 48 784 346 995,
e-mail: pozyczki@barr.org.pl