Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Nabór biznesplanów

 

Biznesplany i wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego składają wyłącznie Uczestnicy projektu tj. osoby zakwalifikowane do projektu, które ukończyły etap szkoleniowy.

Wnioski/biznesplany o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przyznanie pomostowego wsparcia finansowego przyjmowane są wyłącznie w terminie naboru i w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze.

Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone na stronie internetowej w zakładce "Aktualności projektowe" oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i formy składania dokumentów zawarte są w Regulaminie przyznanwania wsparcia finansowego i pomostowego.

Wszystkie dokumenty dostępne są poniżej w plikach do pobrania.

Możliwość skorzystania z usług dostępowych

Uprzejmie informujemy, że strona www.barr.org.pl ma możliwość powiększenia czcionki i zmiany kontrastu, która dostępna jest poprzez panel umieszczony w prawym górnym rogu strony. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą skorzystać także z usług dostępowych np. tłumacza języka migowego, asystenta osoby z niepełnosprawnością. Budynek BARR S.A. w którym znajduje się biuro projektu jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową m.in. istnieje możliwość skorzystania z platformy przyschodowej. BARR S.A. udostepni też dokumenty dotyczące projektu w formie elektronicznej z możlwiością zmiany czcionki i kontrastu.