Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Biłgoraj Business Class

41

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Samorządem Województwa Lubelskiego, Powiatem Biłgorajskim, Gminą Miasto Biłgoraj, Gminą Biłgoraj oraz European Business Advisory z siedzibą w Warszawie jako wykonawcą zrealizowała projekt pn.: „Biłgoraj Business Class”. Projekt został objęty patronatem honorowym Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Krzysztofa Hetmana oraz Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego.

Biłgoraj Business Class miał na celu wsparcie i promocję przedsiębiorczości wśród uczniów szkół oraz studentów pochodzących z terenu powiatu biłgorajskiego poprzez zbudowanie świadomości na temat przedsiębiorczości, podejścia do biznesu, możliwości jakie oferują podmioty publiczne w celu rozwoju przedsiębiorczości, w tym możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. W tym celu opracowano projekt edukacyjny o charakterze konkursowym. Efektem programu miało być przede wszystkim zachęcenie młodych ludzi do tworzenia i realizacji swoich pomysłów biznesowych, które mogą przekuć się w ich źródło utrzymania lub co więcej, tworzyć nowe miejsca pracy.

W ramach pierwszego etapu projektu, który obejmował spotkania inspiracyjne dla uczniów i studentów, udział wzięło blisko 500 osób, przede wszystkim uczniów ze szkół ponadpodstawowych, w tym w otwartym spotkaniu inspiracyjnym w dniu 24 kwietnia 2018 roku, które odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju udział wzięło blisko 120 osób. W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w projekcie, do organizatora wpłynęło 100 (!) zgłoszeń od uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów.

Do kolejnego etapu konkursu zaproszonych zostało 15 najlepiej ocenionych przez Kapitułę Konkursu zespołów złożonych łącznie z 22 uczniów. Wszyscy uczestnicy drugiego etapu objęci zostali szkoleniami grupowymi w zakresie modeli biznesowych, indywidualnym mentoringiem oraz zorganizowany został dla nich w dniu 13 czerwca wyjazd studyjny do podmiotów zajmujących się wspieraniem rozwoju firm (Business Link, Centrum Kreatywności Targowa oraz Google Campus) mających swoją siedzibę w Warszawie.

Gala finałowa konkursu odbyła się 15 czerwca 2018 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju. Podczas gali swoje pomysły biznesowe przedstawili najlepsi finaliści - 7 zespołów.

Kapituła Konkursu wybrała zwycięzcę, którym okazała się Emilia Gałka, uczennica Gimnazjum nr 1 im. Świętej Jadwigi Królowej w Biłgoraju, która przedstawiła pomysł pn. „Getaway cabins”. Drugie miejsce zajął Michał Flis z pomysłem „Daily Cycler”.

Obejrzyj film ze spotkań inspiracyjnych - link do filmu

Obejrzyj film podsumowujący projekt - link do filmu

Zapraszamy do galerii zdjęć

(Foto: BARR S.A.; Ewelina Lemieszek - Urząd Gminy Biłgoraj)