Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Biłgoraj wzmacnia kompetencje ICT

zestawy-logo-01

Projekt „Biłgoraj wzmacnia kompetencje ICT”, realizowany przez Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Biuro Projektu mieści się w siedzibie BARR S.A. ul. Kościuszki 65, 23 – 400 Biłgoraj i jest  czynne jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 16.00.


Okres realizacji projektu: 1.01.2017r. do 31.12.2019 r.


Celem Projektu jest wzmocnienie kompetencji w zakresie ICT 100 mieszkańców województwa lubelskiego w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, którzy z własnej inicjatywy zgłoszą chęć podnoszenia, uzupełnienia i potwierdzenia umiejętności w zakresie ICT.
Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom województwa lubelskiego dostęp do szkoleń w zakresie ICT, pozwalających rozwinąć ich umiejętności podstawowe oraz kompetencje przekrojowe, kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu kompetencji cyfrowych.

Projekt zakłada udział 100 Uczestników/Uczestniczek Projektu w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, w tym:

  • minimum 50 kobiet,
  • minimum 30 osób w wieku 50 lat i więcej,
  • minimum 20 osób z niepełnosprawnością.

Rekrutacja do Projektu prowadzona jest w sposób ciągły i otwarty.

Informacje o projekcie dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie Beneficjenta www.barr.org.pl. Informacje można także uzyskać pod adresem e-mail: biuro@barr.org.pl oraz pod numerem telefonu: 84 686 53 93 kom. 604 564 148

zestawy-logo-01