Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

O nas

O nas

BIŁGORAJSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
powstała po to, by w sposób wszechstronny wspierać rozwój Biłgoraja i regionu. Nasza działalność skierowana jest głównie na wspieranie rozwoju małych i średnich firm. Współpracujemy z innymi ośrodkami w Polsce w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP. Ośrodek nasz posiada akredytację w KSU w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych i finansowych. Podejmujemy różnorodne działania mające na celu promowanie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu i tworzenie nowych miejsc pracy:

 • Doradzamy jak założyć i prowadzić własną firmę,
 • Prowadzimy szkolenia,
 • Ułatwiamy uzyskanie kredytów i pożyczek,
 • Pomagamy w nawiązaniu kontaktów handlowych,
 • Prowadzimy obsługę inwestorów zewnętrznych.

W ciągu 19 lat działalności stworzyliśmy stabilną instytucję, zdobyliśmy zaufanie naszych partnerów i klientów. Nasza działalność zyskała powszechną aprobatę.

 

AKCJONARIUSZE

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA jest spółką akcyjną utworzoną z inicjatywy Towarzystwa Gospodarczego i Burmistrza Miasta Biłgoraja w 1994 r. Akcjonariuszami Spółki są:

 • Miasto Biłgoraj,
 • Gmina Biłgoraj,
 • Powiat Biłgorajski,
 • "AMBRA" SA w Woli Dużej k/Biłgoraja,
 • Spółdzielnia Pracy Metalowców "BIŁMET"
 • Spółdizelnia Mieszkaniowa "ŁADA"
 • osoby fizyczne

INSTYTUCJE WSPÓŁRACUJĄCE

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. współpracuje m.in. z:

 1. Urzędem Marszałkowskim w Lublinie,
 2. Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie,
 3. Samorządami gminnymi i powiatowymi,
 4. Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie,
 5. Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości
 6. Powiatowym Urzędem Pracy w Biłgoraju,
 7. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie,
 8. Bankiem Gospodarstwa Krajowego
 9. Jednostkami kształcenia
 10. Polskim Związkiem Funduszy Pożyczkowych
 11. Organizacjami pracodawców

DZIAŁALNOŚĆ  BARR S.A.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. świadczy następujące usługi:

 • usługi informacyjne
 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze
 • usługi finansowe - udzielanie pożyczek
 • uslugi finansowe - udzielanie poręczeń

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 • Centrum Informacji i Obsługi Biznesu
 • Ośrodek Doradztwa i Szkoleń
 • Fundusz Pożyczkowy
 • Fundusz Poręczeniowy
 • Punkt Konsultacyjny

WŁADZE AGENCJI

ZARZĄD:

Prezes Zarządu - Mateusz Bury

POLITYKA JAKOŚCI
Naszym najważniejszym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, spełniających wymagania klientów i przynoszących wymierne efekty naszej firmie.
Za miarę zadowolenia naszych klientów uznajemy wzrost ilości świadczonych usług i osób ponownie z nich korzystających, a także wzrost konkurencyjności naszych klientów.

Aby osiągnąć zamierzone cele :

 • stosujemy zasadę zarządzania przez jakość,
 • wszyscy pracownicy BARR SA są zaangażowani w sprawy jakości obsługi klienta i każdy jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych przez siebie prac,
 • jesteśmy świadomi, że sukces naszej firmy jest nierozerwalnie związany z sukcesem osobistym każdego pracownika,
 • nasz personel stale podnosi swoje kwalifikacje, aby sprostać stawianym zadaniom,
 • korzystamy z doświadczeń innych, współpracujemy z organizacjami w Polsce i za granicą, pracujemy w sieci Krajowego Systemu Usług dla MSP,
 • zatrudniamy doświadczoną kadrę do prowadzonych usług szkoleniowych,
 • dysponujemy nowoczesnym wyposażeniem sal szkoleniowych,
 • zapewniamy naszemu klientowi miłą obsługę i dyskrecję,
 • analizujemy wymagania i oczekiwania naszych klientów i dostosowujemy naszą ofertę do zmieniających się potrzeb.

Chcemy, aby każdy nasz klient wiedział, że jakość to nasz atut.

 

-----------------------------------------------------------------------
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 65
tel. 84 686 53 93
REGON: 950173239 NIP: 918-00-10-647
E-mail: biuro@barr.org.pl, www.barr.org.pl
Kapitał zakładowy wynosi: 552 400,00 zł
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000029538