Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

zestawy-logo-01

Projekt "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny", współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości jako jednej z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny poprzez kompleksowe wsparcie przy tworzeniu nowych przedsiębiorstw co zapewni skuteczną aktywizację zawodową grupy docelowej i trwałość powstałych miejsc pracy, w tym także w ramach samozatrudnienia.

Projekt skierowany jest do 72 osób (48K/24M) w wieku 30+ zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej lub wykonywały wolne zawody w przeciągu ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu i pozostają bez pracy, w tym osoby bezrobotne.

Kandydaci do udziału w projekcie muszą należeć do minimum jednej z grup osób tj.:

  • osoby 50+,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu zapewniamy:

  • szkolenia
  • doradztwo
  • dotacje do 23.000 zł
  • wsparcie pomostowe do 19.200 zł

Dokładnych informacji udzielamy w Biurze Projektu:
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65 (I piętro) 23-400 Biłgoraj

tel. + 48 501 46 90 25, 84 686 53 93,

e-mail:biuro@barr.org.pl

Zapraszamy!

zestawy-logo-01