Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Kontakt

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj

tel./fax 84 686 53 93

e-mail: biuro@barr.org.pl

Fundusz poręczeniowy:
kom. + 48 604 564 148 

Fundusz pożyczkowy: 
kom. + 48 784 346 995, + 48 511 136 822, +48 501 471 378, +48 605 253 388, +48 501 469 106

Szkolenia/dotacje:
kom. +48 501 469 025

REGON: 950173239 NIP: 918-00-10-647

Nr konta: PKO BP o/Biłgoraj 92 1020 5385 0000 9002 0002 6864

Kapitał zakładowy wynosi: 552 400,00 zł
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000029538

Formularz kontaktowy

Uzupełnij wymagane pola i wyślij wiadomość.

Mapa dojazdu