Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Poręczenia

Fundusz Poręczeniowy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

agreement-2679506_1920

O Funduszu

W ramach Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. funkcjonuje wydzielony Fundusz Poręczeń udzielający na zasadach komercyjnych poręczeń kredytowych (zabezpieczenie pożyczek i kredytów udzielanych przez instytucje finansowe) i poręczeń kontraktowych tj. poręczenia zapłaty wadium, należytego wykonania umowy, rękojmi i gwarancji jakości oraz zwrotu zaliczki.

Fundusz Poręczeń funkcjonuje od 1994 r. (wcześniej jako Biłgorajski Fundusz Przedsiębiorczości), siedziba Funduszu znajduje się w Biłgoraju. Poręczenia kredytowe udzielane są od początku jego funkcjonownia, natomiast od 2015 r. Fundusz rozszerzył zakres usług o udzielanie poręczeń kontraktowych.

Poręczenia udzielane są w oparciu o kapitał Fundszu na który składaja się środki własne BARR S.A. oraz środki pozyskane z zewnętrznych źródeł (w 2001 roku Fundusz Poręczeniowy pozyskał z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotację na powiększenie kapitału Funduszu w wysokości 600 tys. zł.). Do 2008 r. Funduszu funkcjonował jako Fundusz Poręczeń Wzajemnych.

Od początku funkcjonownia Fundusz Poręczeniowy udzielił 302 poręczeń kredytowych na kwotę 7.223.059,57 zł, co umożliwiło uruchomienie kredytów w kwocie 14.048.394,08 zł i stworzenie 370 miejsc pracy oraz 1051 poręczeń kontraktowych na kwotę 122.692.096,71 zł, które umożliwiły przedsiębiorcom realizację 440 kontraktów.

 

Informacje:

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 53 93
e-mail: poreczenia@barr.org.pl