Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Poręczenia

Fundusz Poręczeniowy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

agreement-2679506_1920

O Funduszu

W ramach Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. funkcjonuje wydzielony Fundusz Poręczeń udzielający na zasadach komercyjnych poręczeń kredytowych (zabezpieczenie pożyczek i kredytów udzielanych przez instytucje finansowe) i poręczeń kontraktowych tj. poręczenia zapłaty wadium, należytego wykonania umowy, rękojmi i gwarancji jakości oraz zwrotu zaliczki.

Fundusz Poręczeń funkcjonuje od 1994 r. (wcześniej jako Biłgorajski Fundusz Przedsiębiorczości), siedziba Funduszu znajduje się w Biłgoraju. Poręczenia kredytowe udzielane są od początku jego funkcjonownia, natomiast od 2015 r. Fundusz rozszerzył zakres usług o udzielanie poręczeń kontraktowych.

Poręczenia udzielane są w oparciu o kapitał Fundszu na który składaja się środki własne BARR S.A. oraz środki pozyskane z zewnętrznych źródeł (w 2001 roku Fundusz Poręczeniowy pozyskał z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotację na powiększenie kapitału Funduszu w wysokości 600 tys. zł.). Do 2008 r. Funduszu funkcjonował jako Fundusz Poręczeń Wzajemnych.

Fundusz Poręczeniowy BARR S.A. jest podmiotem, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z czym jest podmiotem uprawnionym do udzielenia poreczeń na zabezpieczenie wadiów, należytego wykonania umowy, rękojmi i gwarancji jakości oraz zaliczek w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Informacje:
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. 604 564 148
e-mail: poreczenia@barr.org.pl