Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Władze spółki

Władze spółki

Prezes zarządu: Mateusz Bury

Rada Nadzorcza:

 1. Roman Żuk - przewodniczący Rady Nadzorczej,
 2. Mirosław Sitarz - sekretarz Rady Nadzorczej,
 3. Konrad Czarnomski - członek Rady Nadzorczej,
 4. Renata Grelak - członkini Rady Nadzorczej,
 5. Stefan Grodzki - członek Rady Nadzorczej,
 6. Kamil Niklewicz - członek Rady Nadzorczej,
 7. Henryk Oziębło - członek Rady Nadzorczej.

Skład akcjonariatu:

 1. Gmina Miasto Biłgoraj - 74,22% akcji,
 2. Powiat Biłgorajski - 5,87% akcji,
 3. AMBRA S.A. - 5,07% akcji,
 4. Gmina Biłgoraj - 1,45% akcji,
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" - 1,09% akcji,
 6. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej - 0,72% akcji,
 7. osoby fizyczne - 11,58% akcji.