Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka dla firm dotkniętych kryzysem COVID-19 lub skutkami wojny Rosji z Ukrainą

NABÓR ZAKOŃCZONY

  Pożyczka płynnościowa ze środków POIR - woj. lubelskie

   - wartość pożyczki: do 1 500 000 zł

 - przeznaczenie: zapewnienie bieżącej płynności firmy lub odbudowa jej działalności w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 albo rosyjską agresją wobec Ukrainy.

    - oprocentowanie: 0%

    - dla mikro, małych i średnich firm

                                                                                            - brak innych opłat lub prowizji

           - okres karencji: do 6 miesięcy

           NABÓR KOŃCZY SIĘ 21.04.2023 O GODZ. 8.00

           Pobierz wniosek i zapoznaj się ze szczegółami

 

  Pożyczka płynnościowa ze środków POIR - woj. świętokrzyskie

- wartość pożyczki: do 1 500 000 zł

- przeznaczenie: zapewnienie bieżącej płynności firmy lub odbudowa jej działalności w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 albo rosyjską agresją wobec Ukrainy.

- oprocentowanie: 0%

- dla mikro, małych i średnich firm

                                                                                            - brak innych opłat lub prowizji

           - okres karencji: do 6 miesięcy

           NABÓR ZAMKNIĘTY

           Pobierz wniosek i zapoznaj się ze szczegółami

 

Pożyczka Mała / Pożyczka duża ze środków RPO WL 2014 - 2020

- wartość pożyczki: do 1 000 000 zł

- przeznaczenie: sfinansowanie kapitału obrotowego i innych bieżących kosztów działalności

- oprocentowanie: 1,21%

- dla mikro, małych i średnich firm dotkniętych skutkami kryzysu wywołanego COVID-19

- brak innych opłat lub prowizji

- okres karencji: do 6 miesięcy

        NABÓR ZAMKNIĘTY

       Pobierz wniosek i zapoznaj się ze szczegółami

                                                                                     

Pożyczka ze środków Województwa Podkarpackiego

- wartość pożyczki: do 600 000 zł

- przeznaczenie: koszty utrzymania bieżącej działalności i zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa

- oprocentowanie: na zasadach pomocy de minimis - 0%

- dla mikro, małych i średnich firm

                                                                                       - brak innych opłat lub prowizji

      - okres karencji: do 6 miesięcy

      - wakacje kredytowe: po 2 miesiące w ciągu dwóch pierwszych lat spłaty

      NABÓR ZAMKNIĘTY

      Pobierz wniosek i zapoznaj się ze szczegółami

 

Pożyczka płynnościowa ze środków POIR - woj. lubelskie

- wartość pożyczki: do 15 000 000 zł

- przeznaczenie: koszty utrzymania bieżącej działalności i zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w tym związane z odbudową  działalności po okresie epidemii COVID-19

- oprocentowanie: pożyczkobiorca spłaca jedynie kapitał, odsetki objęte są dotacją ze środków BGK

- dla mikro, małych i średnich firm

                                                                                       - brak innych opłat lub prowizji

      - okres karencji: do 6 miesięcy

      - wakacje kredytowe: do 4 miesięcy w ciągu dwóch pierwszych lat spłaty

     NABÓR ZAMKNIĘTY      

     Pobierz wniosek i zapoznaj się ze szczegółami