Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka dla MŚP z woj. świętokrzyskiego. OKAZJA, aktualna i ciągle dostępna na dogodnych warunkach!

W ramach instrumentu, finansowane mogą być inwestycje na wczesnym etapie funkcjonowania jak i na późniejszym etapie działalności na terenie województwa świętokrzyskiego, mające na celu wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych, wdrażających nowe lub istotnie ulepszone produkty lub usługi.

24
października
pozyczka_sw_midj_strona

Pełne szczegóły (kliknij)

Skąd pochodzą środki na pożyczki?

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 1 lipca 2017 roku rozpoczął realizację projektu na podstawie Umowy o Finansowaniu zawartej z Województwem Świętokrzyskim w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Na mocy umowy Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Beneficjenta – Menadżera Funduszu Funduszy. 

  • Tytuł Projektu: Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego 
  • Wartość Projektu: 451 033 420,53 zł, w tym: wkład UE: 408 005 967,00 zł

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie umowy operacyjne na wdrażanie  „Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla MŚP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014 – 2020. W ramach zawartych umów dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego  uruchomione zostały preferencyjne pożyczki unijne. Kwota wsparcia wynosi łącznie 35 000 000 zł.