Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Zamknięcie naboru formularzy rekrutacyjnych w dniu 12.10.2020 r. - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

8
października
BARR

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Beneficjent) informuje, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji, z dniem 12.10.2020 r. zostanie zakończony nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0149/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

W związku z powyższym przyjete zostaną tylko Formularze rekrutacyjne, które wpłyną do siedziby BARR S.A. najpóźniej w dniu 12.10.2020 r. za pośrednictwem poczty/kuriera lub zostaną złożone w biurze projektu w godz. 09.00 - 14.00.

zestawy-logo-01