Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Wystartowały konsultacje społeczne Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

30
grudnia
FE

Celem Szczegółowego Opisu Priorytetów jest określenie zakresu (terytorialnego, finansowego, przedmiotowego i podmiotowego) wsparcia oraz przedstawienie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Z uwagi na ramowy charakter programu, Szczegółowy Opis Priorytetów uszczegóławia jego postanowienia w podziale na działania.

Uwagi i opinie do dokumentu należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konsultacjeprogram2021-2027@lubelskie.pl na dostępnym formularzu w terminie do 8 stycznia 2023 roku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Zarząd Województwa Lubelskiego. Informacja o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od upływu terminu składania uwag.

Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 jak również formularz zgłaszania uwag można pobrać na stronie www.rpo.lubelskie.pl

 

Źródło: www.rpo.lubelskie.pl