Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Wyraź opinię o swojej Gminie

Pięć gmin powiatu biłgorajskiego (Miasto Biłgoraj, Gmina Biłgoraj, Gmina Frampol, Gmina Księżpol i Gmina Tarnogród) powołało do życia Partnerstwo „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego”. To dobry moment, żeby poznać Państwa opinie o miejscu, w którym żyjecie – o jakości świadczonych usług publicznych i Państwa potrzebach jako mieszkańcach gmin z obszaru partnerstwa.

17
czerwca
review-5207277_1280

Szanowni Państwo,

Pięć gmin powiatu biłgorajskiego (Miasto Biłgoraj, Gmina Biłgoraj, Gmina Frampol, Gmina Księżpol i Gmina Tarnogród) powołało do życia Partnerstwo „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego”. W ramach partnerstwa przygotowany zostanie dokument strategiczny istotny z punktu widzenia polityki rozwoju i polityki spójności, obejmujący wszystkie gminy Partnerstwa, a tym samym dający podstawy do ubiegania się gminom o środki zewnętrzne, w tym unijne w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Obecnie Partnerstwo jest na etapie przeprowadzania diagnozy jej obszaru niezbędnej do opracowania strategii rozwoju tego partnerstwa. To dobry moment, żeby poznać Państwa opinie o miejscu, w którym żyjecie – o jakości świadczonych usług publicznych i Państwa potrzebach jako mieszkańcach gmin z obszaru partnerstwa.

Uzyskane odpowiedzi pozwolą lepiej zaplanować właściwe kierunki rozwoju naszych wspólnot. 

Poniżej znajduje się link do anonimowej ankiety. Jej wypełnienie zajmie Państwu nie więcej niż 5 minut, a Partnerstwu pozwoli lepiej zrozumieć Państwa potrzeby.

Link do ankiety będzie dostępny w dniach od 17 czerwca 2022 roku do 6 lipca 2022 roku.

ANKIETA

W imieniu Rady Partnerstwa:

Burmistrz Miasta Biłgoraja – Janusz Rosłan