Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Wyniki oceny biznesplanów

23
sierpnia
BARR

Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych i ocenionych biznesplanów na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 3".