Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

System Wczesnego Ostrzegania (SWO)

Tylko do 31 marca można składać wnioski w ramach naboru do Systemu Wczesnego Ostrzegania. 

25
marca
Projekt bez tytułu (3)

Celem projektu SWO jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, a jednocześnie nie znają przyczyn pogarszającej się sytuacji firmy, nie identyfikują, dlaczego notują straty, zaś podejmowane działania nie przynoszą spodziewanych skutków. W ramach dofinansowania z projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania przedsiębiorcy mogą otrzymać do 18 500 zł na wybrane usługi rozwojowe: szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe, które pomogą podjąć stosowne działania, jeszcze zanim firma znajdzie się na progu upadłości. Projekt SWO finansowany jest ze środków Funduszy Europejskich z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Jak działa SWO?

W ramach projektu sporządzona zostaje szczegółowa diagnoza kondycji przedsiębiorstwa, na podstawie której przedsiębiorca wybiera formę wsparcia, indywidualnie dobraną do potrzeb firmy. Przedsięwzięcie jest szyte na miarę potrzeb przedsiębiorców i cieszy się bardzo dużym powodzeniem.

W kolejnym kroku, po podpisaniu umowy, wyznaczony konsultant wspólnie z przedsiębiorcą przygotowuje diagnozę kondycji przedsiębiorstwa, która będzie też zawierać rekomendacje w zakresie szkoleń i doradztwa w celu przezwyciężenia trudności. Na jej podstawie przedsiębiorca wybierze usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). 

Przedsiębiorcy po zakwalifikowaniu do programu mogą uzyskać dofinansowanie usług rozwojowych o wartości do 18,5 tys. zł. Co ważne, nie jest wymagany wkład własny.

Kwota przeznaczona na działania szkoleniowo-doradcze dla firm w trudnościach, w ramach całego projektu SWO, to 37 mln zł. Środki pochodzą z unijnego Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Więcej informacji pod liniem: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo#opis