Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Projekt dla sektora żywności wysokiej jakości

3
listopada
MDDP-AB-LOGO-4C

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., realizuje projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości" - zadania Anty-Covid. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw".

 

Do kogo jest skierowany projekt?

Do przedsiębiorstw z sektora żywności wysokiej jakości (PKD. C. 10) z terenu całej Polski.

 

Do kiedy trwa rekrutacja?

Do 31 grudnia 2020r. Wsparcie będzie realizowane do 31 marca 2021 roku.

 

Co jest celem projektu?

Podniesienie do końca marca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowej Rady ds. kompetencji sektor żywności wysokiej jakości, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii w następujących obszarach tematycznych:

  1. Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii;
  2. Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii;
  3. Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii;
  4. Magazynowanie i transport żywności i w warunkach pandemii;
  5. Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

Rekomendowanymi formami wsparcia są szkolenia.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć pod linkiem.

W przypadku pytań organizatorzy proszą o kontakt z Biurem Projektu:
MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k.
Al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa
tel. 789 446 760, 22 208 23 73
e-mail: zywnosc@akademiamddp.pl