Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Wniosek o dodatkową karencję / wakacje kredytowe w związku z epidemią COVID-19

corona-4933453_1280

Szanowni Państwo,

W związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 istnieje możliwość skorzystania z dwóch mechanizmów dotyczących zawartych umów pożyczek:

  1. Dodatkowa maksymalnie 6 miesięczna karencja w spłacie rat kapitałowych (z wydłużeniem okresu spłaty pożyczki lub bez wydłużania tego okresu),
  2. Maksymalnie 6 miesięczne (dotyczy pożyczek w ramach RPO WL 2014 - 2020) wakacje kredytowe w spłacie rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych (z wydłużeniem okresu spłaty pożyczki lub bez wydłużania tego okresu).

W przypadku pożyczek będących w okresie karencji możliwe jest skorzystanie z mechanizmu nr 1 i 2, w przypadku pożyczek będących po okresie karencji – tylko z mechanizmu 2.

Poniżej znajdą Państwo wyjaśnienia szczegółowe oraz wniosek o wakacje kredytowe lub dodatkową karencję.

W uzasadnieniu wniosku o dodatkową karencję lub wakacje kredytowe prosimy wiarygodnie uzasadnić, jak pogorszyła się sytuacja finansowa Państwa przedsiębiorstwa w związku z konsekwencjami pandemii COVID-19, w tym jak sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości.

Wszelkiej pomocy w wypełnieniu wniosku i wszelkich wyjaśnień udzielą Państwu pracownicy Funduszu Pożyczkowego BARR S.A.

Wnioski prosimy przesyłać tylko mailowo (w formie skanu) na poniższy adres mailowy.

Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 784 346 995,  + 48 511 136 822, + 48 605 253 388
e-mail: pozyczki@barr.org.pl