Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka dla firm na rozwój turystyki

Mikro, małe i średnie firmy z terenu województw Polski Wschodniej mogą ubiegać się o pożyczkę na rozwój turystyki w kwocie do 500 tys zł z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć dotyczących rozwoju branży turystycznej i okołoturystycznej lub z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego.

8
marca
1920x810

Kwota jaką dysponuje Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na wsparcie branży turystycznej wynosi 12 mln zł. Co najmniej 70% tej kwoty zostanie przeznaczone na wsparcie inwestycji na terenie województwa lubelskiego, natomiast maksymalnie 30% tej kwoty może zostać przeznaczone na wsparcie inwestycji na terenie pozostałych województw Polski Wschodniej.

Wsparcie może zostać przeznaczone na takie przedsięwzięcia jak: obiekty noclegowe, obiekty gastronomiczne, infrastruktura sportowo-rekreacyjna, infrastruktura turystyki zdrowotnej, infrastruktura kultury i rozrywki, transport turystyczny, organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne, ekologiczne produkty, produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe, przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło i inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 7 lat, możliwa jest karencja w spłacie rat kapitałowo - odsetkowych do 12 miesięcy.
Oprocentowanie pożyczki na zasadach pomocy de minimis wynosi jedynie 0,075%. Nie ma żadnych innych opłat ani prowizji.

Więcej informacji, jak również niezbędne dokumenty do złożenia wniosku znajdziecie Państwo pod tym linkiem.

Zachęcamy do kontaktu z naszym Funduszem Pożyczkowym.

 

Fundusz Pożyczkowy BARR S.A

ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj

tel. + 48 784 346 995, + 48 511 136 822, + 48 605 253 388

e-mail: pozyczki@barr.org.pl

 

Filia BARR S.A. w Tarnobrzegu

ul. Dominikańska 16, 39 - 400 Tarnobrzeg

tel. + 48 519 041 245

e-mail: m.gadawska@barr.org.pl

 

Placówka BARR S.A. w Kielcach

ul. Śląska 9, 25 - 328 Kielce

tel.: 603 111 497

e-mail: j.lukasik@barr.org.pl