Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza kolejną rundę konkursu Travel Grants

Już od 20 sierpnia 2021 roku przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski i Norwegii będą mogli wziąć udział w kolejnej rundzie konkursu Travel Grants: wsparcie na rozwój dwustronnej współpracy.

3
sierpnia
EEA-and-Norway_grants_100

Głównym celem programu jest wzmocnienie kontaktów biznesowych pomiędzy polskimi i norweskimi podmiotami poprzez organizację misji gospodarczych. O wsparcie w wysokości 2 tys. euro będą mogli starać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z obu krajów. Pozyskane w ramach konkursu wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej, zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie.

W ramach misji gospodarczej wnioskodawca jest zobowiązany do uczestnictwa w:

  • targach lub konferencji/kongresie,
  • wydarzeniu organizowanym przez PARP i Innovation Norway podczas ww. targów lub konferencji/kongresu,
  • co najmniej dwóch spotkaniach o charakterze biznesowym z dwoma różnymi podmiotami prowadzącymi działalność na terytorium kraju w którym odbywają się ww. targi lub konferencja/kongres.

W ramach jednej misji gospodarczej można otrzymać ryczałt na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej, a także sfinansować zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie, dla maksymalnie dwóch osób. Przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie na organizację maksymalnie dwóch misji gospodarczych.

Wnioski można składać do 31 października 2022 r., jednak całkowita alokacja w konkursie wynosi 50 tys. euro.

Więcej informacji o konkursie na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości