Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Informacja dotycząca naboru na pożyczkę POIR

6
października
pakiet-pomocowy-1200x628-v2

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w ramach naboru na pożyczkę płynnościową POIR wpłynęło wniosków na łączną kwotę 39 mln zł, co stanowi 243,85% alokacji środków, którymi dysponuje BARR S.A.

W związku z powyższym informujemy, że w pierwszej kolejności ocenie podlegać będą wnioski, które mieszczą się w limicie 150% alokacji, czyli w limicie 24 mln zł. Kolejne wnioski oceniane będą sukcesywnie pod warunkiem dysponowania przez BARR S.A. wolną pulą środków.