Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie: CYFRYZACJA lubelskich MŚP, nabór i darmowe szkolenie!

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP), prowadzi nabór oparty o działanie: 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP. Termin do: 31.11.2023       

U N I K A T O W A:    szansa na unowocześnienie procesów swojej działalności!

23
października
cyfrowe_lubelskie_msp

DLA KOGO: Przedsiębiorstwa - wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia 651/2014)

CEL: Cyfryzacja MŚP (w tym handel elektroniczny, ebiznes i sieciowe procesy biznesowe, ośrodki innowacji cyfrowych, żywe laboratoria, przedsiębiorcy internetowi i przedsiębiorstwa ICT typu start-up, usługi B2B).

Wspierany typ projektu - transformacja cyfrowa MŚP oraz jako dodatkowy element projektów wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wsparciem objęte będą wyłącznie projekty, w ramach których zaplanowano nabycie rozwiązań/technologii cyfrowych (wartości niematerialnych i prawnych), a następnie nabycie usług związanych z dostosowaniem nabywanych rozwiązań/technologii cyfrowych do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa (rozwiązania „szyte na miarę”).

SZCZEGÓŁY: kliknij link 2.4 cyfryzacja lubelskich MŚP

SZKOLENIE: kliknij link DARMOWE!

Zapisz się na darmowe szkolenie