Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Dzień Przedsiębiorcy 2021

21 czerwca obchodzimy w Polsce Dzień Przedsiębiorcy, oficjalnie ustanowiony 5 lat temu przez Sejm RP. Pomimo przyjęcia tej uchwały w 2016 roku, do dzisiaj Dzień ten nie zaistniał szerzej w świadomości Polaków. Chcąc zmienić obecny stan rzeczy, stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) i Związek Miast Polskich (ZMP) wspólnie z blisko 100 samorządami organizują ogólnopolską kampanię informacyjną #MiastazPrzedsiębiorcami

21
czerwca
display_poziom-m

Celem tegorocznej kampanii jest przedstawienie istoty i roli przedsiębiorców w wymiarze lokalnym oraz znaczenia ich wspierania i rozwoju. Hasło przewodnie kampanii „Działaj lojalnie – kupuj lokalnie”, zachęca do wspierania lokalnych firm poprzez kupowanie ich produktów i usług, co jest sposobem na zatrzymanie kapitału w danym mieście.

W tak trudnych dla biznesu i samorządów czasach, Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) i Związek Miast Polskich (ZMP) wspólnie postawili docenić rodzimych przedsiębiorców i wsparcie władz lokalnych. Planowane zwykle w czerwcu w wielu miastach w Polsce wydarzenia – dni miasta, festyny rodzinne, targi miejskie itp. – są dobrą okazją do tego, aby podjąć wspólne działania, które mają uświadomić społecznościom miast znaczenie udziału lokalnych przedsiębiorców w budowaniu ich pomyślności. Dlatego przez najbliższe dwa tygodnie organizatorzy wspólnie z samorządami, które zgłosiły się do kampanii #MiastazPrzedsiębiorcami, będą pokazywać na planszach informacyjnych rolę i wkład przedsiębiorców w lokalną gospodarkę, a także w dobrobyt jej społeczności.

Aby podnieść świadomość o ustanowionym Dniu Przedsiębiorcy chcemy działać tam, gdzie przedsiębiorcy funkcjonują, czyli w miastach i regionach. Niezbędne jest pokazanie współobywatelom i sąsiadom, oraz gospodarzom miast, jaką rolę w tworzeniu podstaw materialnych i społecznych wspólnot odgrywają przedsiębiorcy. Konieczne jest przedstawienie osiągnięć polskich przedsiębiorców, którzy ryzykując swoim majątkiem, poprzez swoją energię i wolę tworzenia, kreują dochód narodowy w stopniu budzącym zazdrość w wielu krajach. To przedsiębiorcy produkują, płacą podatki i inwestują majątek swój i swoich rodzinkomentuje Tomasz Budziak, wiceprezes zarządu IFR.

Samorządy kreują kulturę przedsiębiorczości, zapewniają warunki, budują infrastrukturę, zachęcają do rozwoju działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy natomiast tworzą miejsca pracy, generują dochody mieszkańców i samorządów. Rozwój lokalnych firm to podstawa dobrobytu społeczności lokalnej. Dochody uzyskiwane przez przedsiębiorców lokalnych i ich pracowników dostarczają wpływów podatkowych, dzięki czemu samorządy mogą funkcjonować i świadczyć usługi publiczne podkreśla Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP.

Dane zaprezentowane w ramach kampanii informacyjnej pochodzą z Monitora Rozwoju Lokalnego ZMP – kompleksowej analizy miast, gmin i miejskich obszarów funkcjonalnych – dostępne są na www.monitorrozwoju.pl. Portal prowadzony przez Związek Miast Polskich zawiera dane dotychczas niedostępne dla miast. Znajdą się tam między innymi dane z systemu POLTAX, ZUS i KRUS, które uzupełniają obraz lokalnej gospodarki.

Inspiracją działań w ramach Dnia Przedsiębiorcy są postulaty zawarte w Manifeście Firm Rodzinnych. Wśród aktywności w tym roku planowane są m.in. następujące działania:

  • Kampania informacyjna prezentująca rolę przedsiębiorców w życiu gospodarczym miast,
  • Wystawy plenerowe opowiadające historię przedsiębiorców regionu,
  • Spotkania przedsiębiorców z władzami samorządowymi,
  • Spotkania integracyjne środowiska przedsiębiorców,
  • •Konkursy dla dzieci z motywem przedsiębiorczości.

IFR jest najstarszą i największą organizacją firm rodzinnych w Polsce. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie wolności gospodarczej, państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego, którego filarem jest środowisko firm rodzinnych. ZMP to natomiast największa, najsilniejsza i najstarsza w kraju korporacja samorządową zrzeszająca prawie 350 dużych, średnich i małych miast, która aktywnie angażuje się w działania wzmacniające samorządność lokalną i wspomagające lepszy rozwój polskich miast.