Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

BARR S.A. pozyskał nowe środki finansowe z przeznaczeniem na wsparcie dla biłgorajskich przedsiębiorców i regionu Lubelszczyzny!

Łączna kwota środków, którą BARR S.A. będzie dysponował na niskooprocentowane pożyczki dla sektora MŚP wynosi ponad 31 mln zł, z czego 30 mln to środki Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027.

24
listopada
Podpisanie umow z BGK 20231123

Pożyczki będą oprocentowane na poziomie 2%. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 2 mln zł, okres spłaty maksymalnie 10 lat. Możliwa jest karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy. Dla firm nie działających dłużej niż 3 lata i dla firm powracających na rynek po uprzedniej likwidacji możliwe będzie umorzenie części pożyczki w wysokości nie więcej niż 25% jej wartości.

Szczegóły oferty wkrótce na stronie BARR S.A.

Stosowne umowy pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zostały podpisane 23 listopada przy udziale władz Województwa Lubelskiego.