Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Ankieta MŚP 2

Szanowni Państwo,

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Biłgorajskie Centrum Obsługi Inwestora Sp. z o.o. są instytucjami otoczenia biznesu (IOB), których statutowym celem jest m.in. wspieranie rozwoju przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich.

W związku z zamiarem dostosowania naszych usług doradczych do Państwa potrzeb, zwracamy się do wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP działających na terenie województwa lubelskiego z prośbą o odpowiedź na kilka poniższych pytań (nie powinno to Państwu zająć dłużej niż 10 minut).

Prosimy o odpowiedzi z punktu widzenia konkretnych potrzeb Państwa przedsiębiorstwa, a nie potrzeb sektora jako ogółu. Odpowiedź na pytania zawarte w ankiecie pozwolą nam w sposób efektywny świadczyć dla Państwa usługi doradcze wg. Państwa potrzeb.

1. Prosimy o podanie siedziby przedsiębiorstwa (miejsca prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej):
2. Jaki jest status przedsiębiorstwa:
3. Jaki jest rodzaj działalności (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
4. Prosimy o podanie kodu PKD przeważającej Państwa działalności:

lub w przypadku braku podania kodu PKD, prosimy o wskazanie sekcji PKD, w jakiej działa przedsiębiorstwo (prosimy o podanie sekcji przeważającej):

5. Prosimy o podanie przedziału czasowego od kiedy przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku:
6. Prosimy o wskazanie pięciu najważniejszych obszarów, w których Państwa zdaniem usługi doradcze powinna świadczyć IOB, przyporządkowując im w kratce obok punkty od 1 do 5 (gdzie 5 pkt – usługa najważniejsza). W miarę możliwości prosimy o podanie jakimi konkretnie usługami jesteście Państwo zainteresowani w poszczególnych obszarach
7. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek uwagi / podpowiedzi co do zakresu wskazanych w punkcie 6 usług lub sposobu ich świadczenia, prosimy wpisać te uwagi poniżej:

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety.

Zapraszamy do zapisania się na newsletter Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.