Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka płynnościowa POIR

Mikro, małe i średnie firmy dotknięte skutkami kryzysu wywołanego epidemią COVID-19 i posiadające siedzibę lub oddział na terenie województwa lubelskiego mogą ubiegać się o pożyczkę na utrzymanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie płynności finansowej, w tym na odbudowę działalności po epidemii COVID-19

23
września
pakiet-pomocowy-1200x628-v2

 

Pożyczka może być przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem mikro, małym i średnim firmom płynności finansowej, w tym na odbudowę działalności po epidemii COVID-19, w związku z doświadczanymi przez nią negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum firm: Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Biłgoraju oraz Agencji Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. z siedzibą w Mielcu. Na województwo lubelskie konsorcjum dysponuje kwotą 16 mln zł.

Od kiedy można składać wnioski?

Nabór wniosków rozpocznie się w czwartek, tj. 30 września 2021 roku o godz. 8.00 i potrwa nie krócej niż 3 dni robocze.

Wniosek o pożyczkę może być złożony:

  • osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4, 23 - 400 Biłgoraj,
  • elektronicznie na adres mailowy pozyczkapoir@barr.org.pl. W przypadku składania wniosków w formie elektronicznej każdy wniosek musi zostać złożony poprzez wysłanie odrębnego maila.

W przypadku składania wniosku wraz z załącznikami w sposób elektroniczny poszczególne dokumenty muszą zostać podpisane profilem zaufanym lub przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego. W uzasadnionych przypadkach BARR S.A. może wyrazić zgodę na przesłanie skanów podpisanych dokumentów (w takim przypadku wraz z wnioskiem wnioskodawca musi przedłożyć stosowny wniosek wraz z wyjaśnieniami).

UWAGA: wnioski, które wpłyną przed datą i godziną rozpoczęcia naboru, jak również wnioski, które nie zawierają wypełnionego formularza wniosku (tzn. nie zawierają wypełnionych wszystkich pól we wniosku o pożyczkę, które wymagane są do uzupełnienia przez wnioskodawcę), nie zostaną zarejestrowane przez BARR S.A. i nie będą podlegały ocenie.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o pożyczkę jak również instrukcja składania wniosków w formie elektronicznej oraz wszelkie informacje na temat pożyczki dostępne są w zakładce Nasza oferta - Fundusz Pożyczkowy - Pożyczka dla firm dotkniętych skutkami COVID-19 - Pożyczka płynnościowa POIR - pod linkiem.

 

Pracownicy Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. również wyjaśnią Państwu wszelkie wątpliwości i udzielą pomocy.

 

Zapraszamy do kontaktu

Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 784 346 995, + 48 511 136 822, + 48 605 253 388
e-mail: pozyczki@barr.org.pl