Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego

Pożyczka dla firm dotkniętych kryzysem COVID-19

Pożyczka Mała / Pożyczka duża ze środków RPO WL 2014 - 2020

- wartość pożyczki: do 1 000 000 zł

- przeznaczenie: sfinansowanie kapitału obrotowego i innych bieżących kosztów działalności

- oprocentowanie: 0,15%

- dla mikro, małych i średnich firm dotkniętych skutkami kryzysu wywołanego COVID-19

- brak innych opłat lub prowizji

        - okres karencji: do 6 miesięcy

        NABÓR ZAMKNIĘTY

       Pobierz wniosek i zapoznaj się ze szczegółami

 

Pożyczka ze środków Województwa Lubelskiego

- wartość pożyczki: do 500 000 zł

- przeznaczenie: zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa

- oprocentowanie: 0%

                                                                                       - dla mikro, małych i średnich firm

                                                                                       - brak innych opłat lub prowizji

      - okres karencji: do 6 miesięcy

NABÓR ZAMKNIĘTY

     Pobierz wniosek i zapoznaj się ze szczegółami

 

Pożyczka ze środków Województwa Podkarpackiego

- wartość pożyczki: do 600 000 zł

- przeznaczenie: koszty utrzymania bieżącej działalności i zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa

- oprocentowanie: na zasadach pomocy de minimis - 0%

- dla mikro, małych i średnich firm

                                                                                       - brak innych opłat lub prowizji

      - okres karencji: do 6 miesięcy

      - wakacje kredytowe: po 2 miesiące w ciągu dwóch pierwszych lat spłaty

NABÓR ZAMKNIĘTY

     Pobierz wniosek i zapoznaj się ze szczegółami

 

Pożyczka płynnościowa ze środków POIR

- wartość pożyczki: do 15 000 000 zł

- przeznaczenie: koszty utrzymania bieżącej działalności i zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w tym związane z odbudową  działalności po okresie epidemii COVID-19

- oprocentowanie: pożyczkobiorca spłaca jedynie kapitał, odsetki objęte są dotacją ze środków BGK

- dla mikro, małych i średnich firm

                                                                                       - brak innych opłat lub prowizji

      - okres karencji: do 6 miesięcy

      - wakacje kredytowe: do 4 miesięcy w ciągu dwóch pierwszych lat spłaty

NABÓR ZAMKNIĘTY

     Pobierz wniosek i zapoznaj się ze szczegółami