BARR zdjęcia

Baza firm:

Kalkulator:

Wydarzenia:

październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Programy:

KSU

Zapytanie ofertowe - usługa szkoleniowo-doradcza w ramach projektu "Rozwój przedsiębiorczości..."

dodano: 2017-06-01

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na realizację usług szkoleniowo-doradczych (grupowych i indywidualnych) w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny” realizowanego przez BARR S.A. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.09.03.00-06-0037/16 w ramach RPO WL Oś Priorytetowa 9 Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości dla 72 osób w ramach trzech rund w terminach: I runda: czerwiec – lipiec 2017r.; II runda styczeń –luty 2018r; III runda sierpień – wrzesień 2018r. i w wymiarze 108 godz. szkolenia grupowego i 192 godz. doradztwa indywidualnego w ramach każdej rundy.

Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona wraz z załącznikami, w terminie do 8 czerwca 2017 r. poprzez:
email: biuro@barr.org.pl lub pocztą/osobiście na adres siedziby Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65 23-400 Biłgoraj.
Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia /dostarczenia a nie data nadania. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 84 6865393, 604564148

Szczegóły zamówienia oraz formularz oferty znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie zostału również zamieszczone w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1037074

RPO WL 2014-2020 EFS

Partnerzy

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
KRS Nr 0000029538; Kapitał zakładowy 552.400,00 zł
PKO BP o/Biłgoraj 92 1020 5385 0000 9002 0002 6864
ul. Kościuszki 65
23-400 Biłgoraj
tel./fax 84 686 53 93
604 564 148
biuro@barr.org.pl